כללי התנהגות

העמותות המארגנות את פסטיבל אייקון מעוניינות ליצור סביבה בטוחה ונוחה לכל משתתפי ומשתתפות הפסטיבל. זהו תקנון המגדיר כללים להתנהגות. הכללים המפורטים בתקנון זה חלים גם על סגל הפסטיבל וכל המתנדבות והמתנדבים, הן בימי הפסטיבל והן במהלך ההכנות לפסטיבל ובימי ההתארגנות אחריו. הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה בכל מקרה את הזכות להרחיק אנשים מהמתחם לפי שיקול דעתה.

 • הנחיות כניסה למתחם
 • איחור לאירוע
 • עישון ואלכוהול
 • כלי נשק ומוצרים אסורים
 • כללים למניעת התנהגות בלתי רצויה
 • כללים למניעת הטרדה (מינית ואחרת)
 • הגשת תלונה לצוות למניעת הטרדות מיניות
 • טיפול בהפרות של תקנון הפסטיבל
 •  

הנחיות כניסה למתחם

לבוש הולם:
לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם האירוע. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.

הגבלות גיל בכניסה לאירועים:

 • באירועים הדורשים זאת נקבעה הגבלת גיל מינימלי, ולא תתאפשר בהם כניסה לקטינים וקטינות מתחת לגיל שנקבע.
 • בשום מקרה לא יתאפשר לקטינים ולקטינות להשתתף בהפקות מקור בעלות תוכן מיני מובהק ובכאלה שהלבוש בהן בלתי הולם. הגדרת "תוכן מיני" באירועי הכנס וכן הגדרת "לבוש בלתי הולם" נתונות לשיקול הדעת הבלעדי של צוות מניעת הטרדות, בהתאם לאופי האירוע וגילן של הנפשות הפועלות.
 • קטינות וקטינים בגילאי 15–18 לא יורשו להשתתף בהפקות מקור ללא אישור הורים חתום, ובכפוף לשיקול הדעת של צוות מניעת הטרדות.

איחור לאירוע

הכניסה לאירועים תותר עד 10 דקות לאחר המועד הנקוב בכרטיס. לאחר מכן יפוג תוקף הכרטיס, ולא יתאפשר להיכנס לאולם או לקבל החזר על הכרטיס.

עישון ואלכוהול

מתחם הפסטיבל הוא מתחם ללא עישון. כמו כן אסורה הכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח הפסטיבל. הדבר תקף לגבי כל מתחמי הפסטיבל, הן בשטחים הפתוחים והן בתוך מבנים.

כלי נשק ומוצרים אסורים
בהתאם להוראות המשטרה, הכניסה למתחמי פסטיבל אייקון עם כל סוג של נשק – אסורה.
האיסור כולל כל נשק חם או קר, או דמוי נשק חם או קר ותקף גם לחיילות וחיילים, אנשי ונשות אבטחה ושוטרים ושוטרות שלא בתפקיד.
יתאפשר להיכנס למתחם עם כלי לחימה לשימוש בזירת הקרבות או אביזרים שהם חלק מקוספליי, שברור לעין כי אינם כלי נשק אמיתיים, הכנסתם תותר לפי שיקול הדעת של צוות האבטחה במתחם.
מוצרים וחפצים אסורים:

 • אין להכניס למתחם האירוע חומר פוגעני, ובוודאי לא פורנוגרפי – הקביעה מה נחשב לחומר פוגעני כפופה לשיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
 • מוצרים הנמכרים בפסטיבל – לצוות מניעת הטרדות מיניות נתונה הזכות לא לאפשר הכנסה או מכירה של מוצרים פוגעניים בדוכני הפסטיבל.
  נחשפת לסחורה פוגענית? ביכולתך לפנות ולדווח לצוות מניעת הטרדות מיניות לכל אורך הפסטיבל.

 טיפול בהפרות של תקנון הפסטיבל

מקרה של הטרדה מינית או כל עבירה אחרת על כללי ההתנהגות בכנס יטופל בחומרה ותוך שיקול דעת. ייתכן, על פי המקרה, שייקבעו סנקציות/הגבלות מותאמות, כולל אך לא מוגבל להרחקה מהמתחם ללא זכאות להחזר כספי על כרטיסים, או עירוב הרשויות המתאימות, זאת לשיקול הנהלת הפסטיבל ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים.
ההחלטות שיתקבלו והצעדים שיינקטו בעקבות כל דיווח על הפרה ייעשו בשקיפות מלאה מול הפונה.

מניעת הטרדה (מינית ואחרת) והתנהגות בלתי רצויה בפסטיבל אייקון

התנהגות בלתי רצויה והטרדה הן: אלימות, הטרדה מינית, השפלה, הפחדה, התקרבות בלתי רצויה, צילום סטילס או וידאו ללא הסכמת הצד המצולם, התגרות והתייחסות פוגענית או גזענית למראה חיצוני, לנכות פיזית או נפשית, למשקל, לצבע העור, לדת, לגיל, למין, לזהות מגדרית, לנטייה מינית או לכל תכונה אחרת.

הטרדה אסורה באיסור חמור, והנהלת הפסטיבל לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה או לכל אירוע אחר שאופיו פוגעני. הכללים האלה חלים הן בימי ההתארגנות לפני האירוע ואחריו והן במהלך ימי האירוע עצמו, ובכלל זה באירועים וירטואליים, ובכל האירועים של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה.

לעיון בתקנון המלא למניעת הטרדות מיניות

הגשת תלונה לצוות מניעת הטרדות מיניות

בפסטיבל פועל צוות למניעת הטרדות מיניות. בכל מקרה של הטרדה מינית או חשד להטרדה מינית, כולל הטרדה מקוונת, אפשר ליצור קשר ישירות עם הצוות באמצעים הבאים:

 • טלפון: 058-6881176 (במהלך ימי הפסטיבל בלבד)
 • דוא"ל: safespace@sf-f.org.il (לאורך כל השנה)
 • פייסבוק: facebook.com/safespacescifi (לאורך כל השנה)
 •  

אפשר גם לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי מינית:

 • קו הסיוע לנשים ונערות: 1202;
 • קו הסיוע לגברים ונערים: 1203;
 • קו הסיוע לגברים ונערים דתיים: 02-5328000;
 • סיוע אונליין בצ’אט (ראשון עד חמישי, 24:00-20:00)
 • סיוע בוואטסאפ: 052-8361202 (ראשון עד חמישי, 20:00-17:00)

  טיפול בתלונות על הטרדות מיניות או בהפרת תקנון הפסטיבל

  הטרדה מינית או כל עבירה אחרת על כללי ההתנהגות בפסטיבל יטופלו בחומרה ובשיקול דעת. הצוות רשאי להרחיק מטריד או מטרידה מהמתחם ללא החזר כספי על כרטיסים, או להפעיל כל סנקציה אחרת בהתאם לשיקול דעתו של הצוות ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים בהתאם לצורך, וכן לערב את הרשויות המתאימות אם יידרש הדבר.

  בכל פנייה בנוגע לתלונה, ההחלטות שיתקבלו והצעדים שיינקטו בעקבות התלונה ייעשו בשקיפות מלאה מול הפונה.