תקנון תחרות הקוספליי

תחרות הקוספליי של פסטיבל אייקון 2023 יוצאת לדרך.

ההרשמה לכל הקטגוריות תיפתח ביום ראשון, 5 בספטמבר 2023, ותיסגר ביום שישי, 15 בספטמבר 2023 בחצות. מועדי הגשת הקבצים משתנים מקטגוריה לקטגוריה. אנא עיינו היטב בלוחות הזמנים של כל הקטגוריות בהמשך התקנון.

אירוע הגמר של התחרות יתקיים ביום רביעי, 4 באוקטובר 2023 בשעה 14:00, במתחם "השטיח האדום" במרחב הפומבי של הפסטיבל, מאחורי תיכון עירוני א' צמוד לרחוב שפרינצק.  

השנה לא תתקיים תחרות סקיטים.

הנחיות כלליות

 1. אפשר להשתתף בכמה קטגוריות נפרדות. הניקוד בכל קטגוריה יינתן בנפרד ובלי תלות בקטגוריות האחרות.
 2. עיצוב קאנוני הוא תלבושת שמזוהה עם הדמות והופיעה בפרסום רשמי של היצירה (קומיקס, קולנוע, טלוויזיה וכדומה). בקטגוריות שבהן נדרש עיצוב קאנוני, לא יתקבלו הגשות של דמויות מקוריות או של כאלה שמבוססות על ציורי מעריצים. עיצוב אנושי של דמות לא אנושית או שינוי מין הדמות לא ייחשבו קאנוניים אם לא הופיעו כך בפרסום רשמי.
 3. הכניסה עם פרופים בעלי מראה ריאליסטי או משקל כבד (ממתכת, עץ וכיוצא בזה) לא תאושר. לכל שאלה בנושא הזה פנו לצוות קוספליי בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.
 4. משתתפים ומשתתפות שטרם הגיעו לגיל 16 במועד קיומו של הפסטיבל יחויבו למסור במהלך ההרשמה אישור השתתפות בחתימת ההורים. 
 5. לבוש בלתי הולם שאינו עומד בכללי ההתנהגות של הפסטיבל לא יאושר. מי שלא יעמדו בכללים, ייפסלו.
 6.  ההשתתפות בתחרות הקוספליי אינה קשורה להתמודדות על מלגת הקוספליי ע"ש ארז קויש ז"ל, ההרשמה לתחרות ולמלגה תיעשה בנפרד.
 7. הנהלת התחרות רשאית לפסול תכנים ללא צורך בנימוק, לפי שיקול דעתה.
 8. צוות התחרות יעשה כמיטב יכולתו לאפשר השתתפות של אנשים עם מוגבלות או נכות. יש לציין בטופס ההרשמה אם יש למתחרה צורך בסיוע בהנגשה, לרבות סיוע בעלייה לבמה במהלך הצגת הקוספליי בשלב הגמר. אין צורך לפרט את הסיבה לבקשה.
 9. לביטול ההשתתפות בתחרות מכל סיבה שהיא, מוטל על המתחרה לשלוח הודעה על כך בהקדם להנהלת התחרות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.
 10. השיפוט יתבסס על התמונות שיוגשו בשלבים א' וב' ועל ביצועי המועמדים והמועמדות בשלב הגמר.

שלבי התחרות

 1. ההרשמה: מילוי טופס ההרשמה, בחירת קטגוריות להתמודדות והגשת קבצי רפרנס ראשונים. 15-5 בספטמבר 2023.
 2. שלב א': הגשת תמונות רפרנס ותמונות התקדמות. 24-17 בספטמבר 2023.
 3. שלב ב': הגשת תמונות התקדמות נוספות. 30-25 בספטמבר 2023.
 4. שיפוט מקדים: צוות השופטים יבחן את ביצועי המתמודדים והמתמודדות על סמך הפרטים שמסרו בטופס ההגשה והקבצים שהגישו, ויבחר את העולים והעולות לשלב הגמר. 2-1 באוקטובר 2023. 
 5. אירוע הגמר: המתחרים והמתחרות שעלו לגמר התחרות יציגו על הבמה את הקוספליי שיצרו, במהלך אירוע "השטיח האדום" שיתקיים ביום רביעי, 4 באוקטובר 2023 בשעה 14:00 במרחב הפומבי של הפסטיבל, מאחורי עירוני א' צמוד לרחוב שפרינצק.

קטגוריות

ההתמודדות בתחרות תתחלק לשלוש קטגוריות:

 1. רוח הפסטיבל: בקטגוריה הזאת ישתתפו כל המתחרים והמתחרות. הפרס יוענק לקוספליי שביטא בצורה הטובה ביותר את הנושא של פסטיבל אייקון 2023: "עתיקות".
 2. שיפוט טכני: 
  1. קטגוריית השיפוט הטכני תתחלק לשתי תת-קטגוריות: יחידים וקבוצות. זוגות ייחשבו קבוצה.
  2. השתתפות בתחרות הביצוע הטכני מיועדת למתחרים ומתחרות שהכינו לפחות 80 אחוז מהקוספליי בעצמם, ללא עזרת איש מקצוע, והתבססו על עיצוב קאנוני בלבד. מותר להיעזר באדם אחר שאינו מקבל תשלום, בתנאי שלא יכין חלק מרכזי מהקוספליי.
  3. חובה להגיש תמונת רפרנס ראשית במהלך ההרשמה. אם יש תמונות רפרנס נוספות, יש להגיש אותן להנהלת התחרות במהלך שלב א'.
  4. יש להגיש תמונות התקדמות של הקוספליי בהתאם להנחיות, כדי לאפשר לצוות השיפוט לעקוב אחרי תהליך ההכנה. איחור במשלוח התמונות יביא לפסילת המתחרה.
  5. תמונות ההתקדמות יוגשו בשני שלבים. בשלב א'  יוגשו תמונות התקדמות עדכניות של הקוספליי, וכן תמונות רפרנס נוספות בהתאם לצורך. שלב א' יסתיים ב-24 בספטמבר 2023 בחצות. בשלב ב' יוגשו תמונות התקדמות עדכניות יותר. שלב ב' יסתיים ב-30 בספטמבר 2023 בחצות.
  6. בשלב א' יש לצרף לפחות שלוש תמונות התקדמות שונות. תמונות ההתקדמות יתייחסו לנושאים הבאים:
   1. תפירה: כל דבר שמעיד על תהליך התפירה ובכלל זה גזרות, מוק-אפ וחלקים גמורים, אם יש כאלה.
   2. 3D והדפסות בדים: תמונות או סרטון על תהליך המידול, פיזי או דיגיטלי – חובה.
   3. פאות: תמונה של פאה בשקית אינה נחשבת להתקדמות, אלא אם כן הדמות דורשת עיצוב פאה.
   4. אביזרים ופרופים: שרטוטים ותיעוד מצולם של תהליך הבנייה יהיו חלק מתמונות ההתקדמות, בהנחה שלדמות יש אביזרים.
  7. תמונות התקדמות נוספות יתקבלו אם הן יכילו חלק מהמרכיבים המצוינים לעיל ויעמדו בכללי התחרות.
  8. מתחרים ומתחרות שתמונות התקדמות שהגישו לא יעמדו בכללים יחויבו להגיש תמונות חלופיות. תמונות שלא יעמדו בדרישות התקנון – ייפסלו.
  9. בשלב ב' יידרשו המתמודדים והמתמודדות להגיש תמונות התקדמות של הקוספליי הסופי או בשלבי גימור אחרונים.
 3. עיצוב מקורי:
  1. קטגוריית העיצוב המקורי תתחלק לשתי תת-קטגוריות: יחידים וקבוצות. זוגות ייחשבו קבוצה.
  2. השתתפות בתחרות מיועדת למתחרים ומתחרות שהכינו לפחות 80 אחוז מהקוספליי בעצמם, ללא עזרת איש מקצוע, והתבססו על עיצוב מקורי לדמות קאנוני בלבד. מותר להיעזר באדם אחר שאינו מקבל תשלום, בתנאי שלא יכין חלק מרכזי מהקוספליי.
  3. חובה להגיש תמונת רפרנס ראשית בעת ההרשמה. אם יש תמונות רפרנס נוספות, חשוב לציין באיזו דמות מדובר ולצרף גם את העיצוב הקאנוני שלה. משלוח התמונות להנהלת התחרות ייעשה בשלב א', אחרי ההרשמה.
  4. יש להגיש תמונות התקדמות של הקוספליי בהתאם להנחיות, כדי לאפשר לצוות השיפוט לעקוב אחרי תהליך ההכנה. איחור במשלוח התמונות יביא לפסילת המתחרה.
  5. תמונות ההתקדמות יוגשו בשני שלבים. בשלב א'  יוגשו תמונות התקדמות עדכניות של הקוספליי, וכן תמונות רפרנס נוספות בהתאם לצורך. שלב א' יסתיים ב-24 בספטמבר 2023 בחצות. בשלב ב' יוגשו תמונות התקדמות עדכניות יותר. שלב ב' יסתיים ב-30 בספטמבר 2023 בחצות.
  6. בשלב א' יש לצרף לפחות שלוש תמונות התקדמות שונות. תמונות ההתקדמות יתייחסו לנושאים הבאים:
   1. תפירה: כל דבר שמעיד על תהליך התפירה ובכלל זה גזרות, מוק-אפ וחלקים גמורים, אם יש כאלה.
   2. 3D והדפסות בדים: תמונות או סרטון על תהליך המידול, פיזי או דיגיטלי – חובה.
   3. פאות: תמונה של פאה בשקית אינה נחשבת להתקדמות, אלא אם כן הדמות דורשת עיצוב פאה.
   4. אביזרים ופרופים: שרטוטים ותיעוד מצולם של תהליך הבנייה יהיו חלק מתמונות ההתקדמות, בהנחה שלדמות יש אביזרים.
  7. תמונות התקדמות נוספות יתקבלו אם הן יכילו חלק מהמרכיבים המצוינים לעיל ויעמדו בכללי התחרות.
  8. מתחרים ומתחרות שתמונות התקדמות שהגישו לא יעמדו בכללים יחויבו להגיש תמונות חלופיות. תמונות שלא יעמדו בדרישות התקנון – ייפסלו.
  9. בשלב ב' יידרשו המתמודדים והמתמודדות להגיש תמונות התקדמות של הקוספליי הסופי או בשלבי גימור אחרונים.

ההרשמה

 1. ההרשמה לכל הקטגוריות תיפתח ב-5 בספטמבר 2023 ותיסגר ב-15 בספטמבר 2023 בחצות.
 2. יש למלא את כל הפרטים בטופס ההרשמה שמסומנים כפרטי חובה. חלק מהפרטים שיימסרו יפורסמו בפומבי.
 3. חובה להירשם בשם האמיתי והמלא. אפשר למסור בטופס כינוי שבו ייעשה שימוש בעת הצגת המתחרה על הבמה.
 4. ההרשמה תיעשה בטופס אחד בלבד לכל הקטגוריות: שיפוט טכני ליחידים; שיפוט טכני לקבוצות; שיפוט עיצוב מקורי. 
 5. המועד האחרון להגשת כל הקבצים הדרושים בקטגוריית השיפוט הטכני של קוספליי ליחידים או לקבוצות: 16 בספטמבר 2023 בחצות. 
 6. בתוך 48 שעות ממועד שליחת הטופס, יישלח למתחרה אישור הרשמה למייל. אם לא הגיע אישור, על המתחרה לפנות ללא דיחוי להנהלת התחרות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il. לפני הפנייה מומלץ לבדוק שהודעת האישור לא הגיעה לתיקיית הספאם בשירות הדוא"ל של המתחרה.
 7. התחרות פתוחה לכול, אך רק המתחרים והמתחרות שיעברו בהצלחה את שלב השיפוט המקדים יוכלו להתמודד בתחרות הפומבית, מול הקהל.
 8. לכל בעיה, שאלה או תיקון הנוגעים להרשמה אפשר לפנות להנהלת התחרות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.
 9. כל המשתתפים והמשתתפות בקבוצה אחת בקטגוריית השיפוט הטכני לקבוצות יירשמו באותו טופס משותף.

השיפוט

 1. לכל קטגוריה ימונה צוות שיפוט ושמות החברים והחברות בו יפורסמו באתר הפסטיבל.
 2. צוות השיפוט יבחר את המתחרים והמתחרות שיורשו להתמודד בגמר התחרות מבין אלה שהגישו את כל הקבצים הדרושים, לרבות שלב א' ושלב ב' בקטגוריית השיפוט הטכני.
 3. בסיום אירוע הגמר יבחרו צוותי השיפוט את הזוכים או הזוכות מבין העולים והעולות לגמר.

נספח 1: הנחיות למתחרים ולמתחרות בקטגוריית השיפוט הטכני

לאחר סיום ההרשמה יתבקשו המתחרים והמתחרות להגיש  קבצים שמשקפים את ההתקדמות שהשיגו עד כה בהכנת הקוספליי, לא יאוחר מהתאריך 16 בספטמבר 2023. 

הקבצים הדרושים הם:

 1. תמונות רפרנס לדמות/פרופ נוספ/ת אם יש. חובה לצרף תמונות רפרנס משני כיוונים לפחות: מלפנים ומאחור.
 2. תמונות התקדמות, שיעידו על תהליך יצירת הקוספליי: תפירה, פאה, פרופס וכדומה.
 3. מותר להשתתף עם קוספליי שהוכן מראש, לפני פתיחת שלב ההרשמה לתחרות, אך חובה להגיש תמונות או סרטון שיעידו על תהליך הכנת הקוספליי.
 4. בשלבים א' (שליחת קבצים ראשונים )וב'(שליחת קבצים נוספים) יתבקשו המתחרים והמתחרות להגיש תמונות התקדמות נוספות.
 5. עד 48 שעות לפני גמר התחרות, יש להגיש תמונה ברמה גבוהה של הקוספליי גמור או בשלבי סיום לדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.

נספח 2: הנחיות למתחרים ולמתחרות בקטגוריית השיפוט הטכני, עיצוב מקורי

לאחר סיום ההרשמה יתבקשו המתחרים והמתחרות להגיש  קבצים שמשקפים את ההתקדמות שהשיגו עד כה בהכנת הקוספליי, לא יאוחר מהתאריך 16 בספטמבר 2023. 

הקבצים הדרושים הם:

 1. תמונות רפרנס לדמות/פרופ נוספ/ת אם יש. חובה לצרף תמונות רפרנס משני כיוונים לפחות: מלפנים ומאחור.
 2. נוסף על תמונה של עיצוב מקורי, חובה לצרף גם תמונה של העיצוב הקאנוני של הדמות.
 3. תמונות התקדמות, שיעידו על תהליך יצירת הקוספליי: תפירה, פאה, פרופס וכדומה.
 4. מותר להשתתף עם קוספליי שהוכן מראש, לפני פתיחת התחרות, אך גם אז חובה להגיש תמונות או סרטון שיעידו על תהליך הכנת הקוספליי.
 5. בשלב ב' יתבקשו המתחרים והמתחרות להגיש תמונות התקדמות נוספות.
 6. 48 שעות לפני גמר התחרות, יש להגיש תמונה ברמה גבוהה של הקוספליי גמור או בשלבי סיום, לדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.